logo explorecrete.com

english pages greek pages german pages dutch pages danish pages russian pages

Knossos

Het Minoïsche paleis Knossos

KnossosHet beroemde Minoïsche paleis Knossos ligt 5 km ten zuidoosten van Heraklion in de vallei van de rivier Kairatos. De rivier ontspringt in Archanes, loopt door Knossos en bereikt de zee bij Katsabas, de Minoïsche haven van Knossos.

In de Minoïsche tijd stroomde de rivier het hele jaar door en waren de omliggende heuvels bedekt met eiken en cypressen. Tegenwoordig vinden we hier voornamelijk wijn- en olijfgaarden. De pijnbomen op de archeologische opgraving zijn er geplant door Evans.

De voortdurende bewoning van dit gebied gedurende 9000 jaar hebben voor grote veranderingen gezorgd in het natuurlijke milieu, waardoor het moeilijk is om je een voorstelling te maken van het landschap in de Minoïsche tijd.

Knossos, het eerste en het tweede paleis

tekening van KnossosDe eerste nederzetting in het gebied waar Knossos nu ligt werd gevestigd rond 7000 AD, tijdens de Neoliticum. De economische, sociale en politieke ontwikkeling van deze nederzetting leidde tot de bouw van het majestueuze Paleis Knossos tegen het eind van het tweede millenium AD.

De legendarische koning Minos zetelde in Knossos en het was tevens het belangrijkste bestuurscentrum op Kreta.

Dit eerste paleis werd verwoest rond 1700 AD. Het werd opnieuw gebouwd, maar wederom verwoest door brand in 1350 AD. Deze keer werd het niet meer opnieuw opgebouwd. De omgeving van het paleis werd herschapen, het werd een boomgaard gewijd aan de godin Rhea, maar het werd nooit meer bewoond.

Het paleis van Knossos is een monumentaal symbool van de Minoïsche beschaving door de constructie, het gebruik van luxe materialen, het bouwkundig plan, vooruitstrevende bouwtechnieken en de indrukwekkende afmeting.

Knossos, de eerste opgraving door Minos Kalokairinos

De eerste grootschalige opgraving werd geleid door de rijke kunstliefhebber Minos Kalokairinos in 1878, toen Kreta nog steeds onder Turkse bezetting was. Kalokairinos ontdekte delen van de Westelijke Vleugel en groef een groot aantal pithoi (voorraadpotten) op.

 

Knossos Sir Arthur Evans

Knossos, de opgravingen door Sir Arthur Evans

Van maart 1900 tot 1931 heeft Sir Arthur Evans niet alleen het paleis maar ook de wijde omgeving van Knossos opgegraven. Het paleiscomplex werd in een tijdsbestek van vijf jaar opgegraven, naar de huidige maatstaven een extreem korte tijd.

Evans heeft het paleis met beton gerestaureerd, een techniek die door moderne archeologen wordt beschouwd als willekeurig en schade toebrengend aan de Minoïsche structuur. De opgravingen gaan vandaag de dag nog steeds door. Bovendien wordt er een beleid voor het behoud en tegen het verval van het paleis gevolgd.

Knossos, een gedetaileerde rondleiding

De rondleiding van Knossos begint bij de West Ingang van het paleis en maakt een ronde door het paleis en keert weer terug naar het beginpunt.

plattegrond van het paleis Knossos

copyright ExploreCrete.com

Nederlandse pagina's over Kreta