Οι Ρωμαϊκές Θέρμες στην Γόρτυνα

Τις Ρωμαϊκές θέρμες τις συναντάμε στα δεξιά μας, πίσω από περίφραξη. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα μικρό τμήμα των θερμών, δεδομένου ότι οι ανασκαφές στη Γόρτυνα δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Γόρτυνα, οι Ρωμαϊκές Θέρμες

Οι ρωμαϊκές θέρμες ήταν ένα μεγάλο συγκρότημα λουτρών με πολλούς βοηθητικούς και ψυχαγωγικούς χώρους. Η ύπαρξη βεσπασιανών, δηλαδή δημόσιων αποχωρητηρίων, ήταν απαραίτητη επίσης. Οι θέρμες αποτελούνται από τρία μέρη:

  • το διαμέρισμα των θερμών λουτρών
  • το δωμάτιο των λουτρών ενδιάμεσης θερμοκρασίας
  • το δωμάτιο ψυχρών λουτρών.

Διαβάστε περισσότερα:

© explorecrete.com Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή η αντιγραφή χωρίς άδεια

Similar Posts